GRATULUJEME

HRADECKÁ ŠIFRA PROLOMENA!

Eliška Rejčka

 

Eliška Rejčka, též Alžběta Polská či Richenza se narodila 1. září 1288 v Poznani a zemřela 18. října 1335 ve Starém Brně. Eliška byla dvakrát česká a polská královna. Poté, co podruhé ovdověla, se stala životní partnerkou Jindřicha z Lipé a uchýlila se do svých věnných měst.

Richenza byla jedinou dcerou polského velkoknížete a od roku 1295 krále Přemysla II. Velkopolského a Rixy Švédské, dcery sesazeného švédského krále Valdemara Birgerssona. Krátce po jejím narození Rixa Švédská zemřela a roku 1293 se otec potřetí oženil s Markétou Braniborskou.

Shodně s tehdejšími zvyklostmi byla Richenza již roku 1291 zasnoubena s Otou Braniborským. Dětství strávila pod dohledem své tety Anny, starší sestry Přemysla II., v cisterciáckém klášteře v Owińskách nedaleko Poznaně. Tam se nejspíš také dozvěděla o násilné smrti svého otce, jenž byl 8. února 1296 zavražděn v polském městě Rogožně. Po smrti otce se Richenzy ujala její nevlastní matka a odvezla ji do Braniborska. K plánované svatbě nakonec nedošlo, poněvadž Ota Braniborský nečekaně zemřel.

Eliška a Hradec Králové???

Město se tak díky její osobnosti vyhouplo mezi léty 1308 – 1318 na jeden z hospodářských i kulturních vrcholů své existence. Významná epocha v dějinách lidstva, o kterou se zasloužila právě Richenza. Hmotným dokladem bohatství města v době, kdy v Hradci sídlil skvělý dvůr královny Elišky Rejčky, je chrám sv. Ducha z počátku 14. století na Velkém náměstí. Velký stavební ruch se vyvinul také v obou podměstích, v západním Pražském u Labe a ve východním Mýtském u Orlice. Jejich území tvořila bohatá spleť patnácti ostrovů mezi rameny obou řek, která spojovalo šestnáct mostů. Na předměstích bylo sedm farních kostelů, dva kláštery a tři špitály pro chudé a nemocné, při nichž byly také kostely. Město dostala Eliška jako věno od manžela Václava II.

DIPLOM ke stažení zde

Oldřich Bubeníček

Za Chlumem 735, 418 01 Bílina
IČ 49088441

info@tripper.cz
bankovní spojení 2400210081 / 2010

TRIPPER

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Kdo hledá, najde.