LIBERECKÝ KRAJ

počet výletů: 4

 
#050 LIBEREC
Jubilejní PADEsátka

 

Liberec je krajské město v severních Čechách. Je vstupní branou do Jizerských hor. Historie města sahá až do 14. století. Liberec býval druhým největším městem v Čechách hned po Praze. Byly zde 3 konzuláty, 50 textilních továren, 60 továren zaměřených na kovoprůmysl. S nepřehléd-nutelným vysílačem Ještěd tvoří Liberec jednu z nejkrás-nějších dominant České republiky. Originální konstrukce ve tvaru rotačního hyperboloidu se vypíná do výše 1012 m. Město je opředeno mnoha záhadami a tajemstvími.  Zároveň je výlet již padesátým v pořadí „TRIPPER výletů“, a tak ho pojďme společně oslavit. Projděte se příjemnou procházkou po Liberci a vyluštěte šifru, která na vás již čeká. Záhady a výsledek odhalíte po jejím vyluštění v Tajné sekci výletů TRIPPER. Úspěšní řešitelé navíc získají nepro-dejnou absolventskou vizitku na památku..

čas: 2,5 hod. / délka trasy: 3,3 km / počet úkolů: 17

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ano

druh výletu: šifra

start: Před divadlem na náměstí Dr. Edvarda Beneše.
gps: GPS 50.7701133N, 15.0584906E

autor výletu: Helix /dotazy: viktor.macura@tripper.cz

 
#083 FRÝDLANT
Severní panství

 

Jedno z nejsevernějších měst u nás po dlouhá staletí dominovalo zdejšímu regionu. V 19. stol. jej díky prudkému rozvoji textilního průmyslu předstihl a natrvalo zastínil  sousední Liberec. Zdejší panství se proslavilo především významnou historickou osobností Albrechta z Valdštejna a místním zámkem. Pojďte s námi za rozluštěním zdejší šifry, která ukrývá tajemství zdejšího kraje.

čas: 1,5 hod.  / délka trasy: 2,8 km / počet úkolů: 21

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ne

druh výletu: šifra

start: Před místním IC na nám. T. G. Masaryka 37.
autor výletu: Olda / dotazy: info@tripper.cz

 
#122 ČESKÁ LÍPA
Hrad pánů z Lipé

 

Během velkého požáru roku 1787 se jako zázrakem po-dařilo zachránit městské listiny, pečeť a městskou po-kladnu díky rychlému zásahu rychtáře Wilhelma
Schwankenpunkla z Weitmile. Ten truhlu s cennostmi ukryl na bezpečném místě, ale při návratu domů byl zasažen hořícím trámem do hlavy a ztratil paměť.
Vydejme se společně na prohlídku městem a pokusme se odhalit místo, kde je městská truhla ukryta

čas: 2 hod.  / délka trasy: 3,5 km / počet úkolů: 20

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ne

vhodné pro vozíčkáře: ne

druh výletu: poklad

start: Náměstí T. G. Masaryka
autor výletu: Olda / dotazy: info@tripper.cz

 
#123 NOVÝ BOR
Srdce na zámek

 

Bylo nebylo před dávnými časy pán zdejšího kraje chtěl oživit a povznést malou osadu Bor, ve které stálo všeho-všudy 21 domů. Rozhodl se proto požádat královnu
o svolení, aby osadu povýšila na město. Mohly by se tak zde konat trhy, což by do Boru přivedlo obchodníky a zajistilo tak zdejším sklářům odbyt jejich výrobků i za
hranice země. Královně se moc tato žádost nezamlouvala, ale nakonec souhlasila pod jednou podmínkou. Hrabě dostal za úkol vybrat mezi přinesenými zámky a klíči ty jedniné pravé, které do sebe zapadnou.

čas: 2 hod.  / délka trasy: 2,8 km / počet úkolů: 19

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ne

druh výletu: šifra

start: TIC na třídě T. G. Masaryka 46.
autor výletu: Olda / dotazy: info@tripper.cz

Oldřich Bubeníček

Radniční 3401, Most 434 01
IČ 49088441

info@tripper.cz

TRIPPER

Kdo hledá, najde.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon