PARDUBICKÝ KRAJ

počet výletů: 11

 
#026 PARDUBICE
Království perníku

Pardubice jsou historické a univerzitní město ve východních Čechách na soutoku Labe a Chrudimky. První zmínka o městě pochází z roku 1295. Mezi nejvýznamnější
rody, kterým Pardubice patřily, byly: páni z Pardubic – známou osobou rodu je pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic a páni z Pernštejna, kteří se zasloužili o velký
rozkvět města, a je po nich pojmenováno historické náměstí. Pardubice jsou proslulé neodolatelným gastronomickým produktem – Pardubickým perníkem. Jeho historie sahá až do 16. století. Projděte se procházkou
po Pardubicích, království perníku, a najděte poklad, který vám pomůže odhalit celé tajemství, historii a přípravu Pardubického perníku.

čas: 2 hod. / délka trasy: 2,5 km / počet úkolů: 15

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ano

druh výletu: šifra

start: IC u Zelené brány.
gps: GPS: 50.0379053N, 15.7775300E

autor: Helix / dotazy: viktor.macura@tripper.cz

#027 CHRUDIM
Tajemství zázračného obrazu

 

Projděte se příjemnou procházkou historickým a malebným centrem Chrudimi s TRIPPEREM v ruce a zjistěte, jaký magický obraz se zde nachází a jaká pověst se k němu váže. Nejen tuto zajímavou informaci zjistíte po nalezení pokladu a získání hesla do Tajné sekce výletů TRIPPER. Úspěšní luštitelé navíc získají neprodejnou absolventskou vizitku na památku.

čas: 2 hod. / délka trasy: 2,4 km  / počet úkolů: 18

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ne

vhodné pro vozíčkáře: ne

druh výletu: poklad

start: před informačním centrem v Chrudimi
gps: GPS: 49.9518075N, 15.7947736E

autor výletu:: Michal B / dotazy: michal.benda@tripper.cz

 
#031 HLINSKO
Půjdem spolu

 

Hlinsko je půvabné město na okraji Železných hor a Českomoravské vrchoviny. Leží v údolí řeky Chrudimky. Název města pochází od slova hlína, protože se zde dříve díky velkým zásobám kvalitní hlíny rozšířilo hrnčířství. Historie tohoto řemesla sahá ve městě až do 15. století. První zmínka o městě však pochází už ze 14. století. Hlinsko má ve znaku koně. Tento znak je velmi podobný pardubickému, neboť ho město převzalo od Pánů z Pardubic. Projděte se procházkou po Hlinsku s TRIPPEREM v ruce a odhalte fantoma, který Vám prchá. Nejen to zjistíte po jeho odhalení v Tajné sekci výletů TRIPPER.  Úspěšní  luštitelé navíc získají neprodejnou absolventskou vizitku
na památku. 

čas: 2 hod. / délka trasy: 2,1 km / počet úkolů: 12

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ano

druh výletu: fantom

start: Před informačním centrem v Betlémě..
gps: GPS: 49.7621572N, 15.9059283EE

autor výletu: Helix / dotazy: viktor.macura@tripper.cz

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY NA TRASE

  • cedule z úkolu #18 byla dočasně odstraněna - vyškrtněte jméno Jan Regl

 
#034 PARDUBICE 02
Za pardubickým znakem

 

Projděte se příjemnou procházkou centrem Pardubic s TRIPPEREM v ruce a zjistěte, proč je pardubickým znakem právě polovina koně. Nejen tuto zajímavou informaci zjistíte po vyluštění šifry v tajné sekci výletů TRIPPER. Úspěšní luštitelé navíc získají neprodejnou absolventskou vizitku na památku.

čas: 2 hod. / délka trasy: 2,5 km / počet úkolů: 23

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ne

druh výletu: šifra

start: Před Zelenou bránou na náměstí Republiky.
gps: GPS: 50.0379206N, 15.7776522E

autor výletu: Michal B. / dotazy: michal.benda@tripper.cz

 
#041 KRÁLÍKY
Putování pod Sněžníkem

 

Králíky jsou malebné město pod Kralickým Sněžníkem. Nejstarší dochovaná zmínka o oblasti Králík pochází z roku 1367. Samotné město vzniklo až v 16. století. Rozkvětu se město dočkalo za vlády Zdeňka z Valdštějna, který nechal ve městě postavit několik důležitých staveb a komplexů. Významné jsou i léčivé prameny v okolí Králík, kvůli kterým nechal biskup Tobiáš Jan Becker postavit monumentální  církevní komplex. Dále se ve městě rozšířilo tkalcovství, díky kterému jsou Králíky známé po celé naší republice. Před druhou světovou válkou došlo ke stavbě válečného opevnění v pohraniční oblasti v okolí Králík. Projděte se příjemnou procházkou po Králíkách a odhalte fantoma, který se před Vámi skrývá. Nejen to zjistíte po jeho nalezení v Tajné sekci výletů TRIPPER. Úspěšní luštitelé navíc získají neprodejnou absolventskou vizitku na památku!

čas: 3 hod. / délka trasy: 5,3 km / počet úkolů: 20

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ne

druh výletu: šifra

start: na Velkém náměstí v Králíkách.
gps: GPS: 50.0842706N, 16.7603325E

autor výletu: Helix / dotazy:  viktor.macura@tripper.cz

 

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY NA TRASE

  • úkol #39 - tabule odstraněna. Vyškrtněte P z obrazce 10.

 
#047 PŘELOUČ
Putování za světoznámým
rodákem

 

Přelouč, jedno z nejstarších sídel východních Čech, bylo na město povýšeno králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1261. Tato původně kupecká osada těžila z ideální polohy na brodu přes řeku Labe. V 16. století zaznamenala Přelouč největší rozmach, když se stala součástí panství pánů z Pernštejna. V této době také prodělala velkou renesanční přestavbu, která je patrná dodnes. Úpadek, započatý po třicetileté válce, skončil s příchodem železnice v průběhu 19. století. V této době se Přelouč stává významným centrem regionu a je jím až do dnešních dnů.

čas: 2 hod. / délka trasy: 3,2 km / počet úkolů: 15

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ano

druh výletu: fantom

start: Na Masarykově náměstí před budovou IC
gps: GPS: 50.0390456N, 15.5608694E

autor výletu: Michal B. / dotazy: michal.benda@tripper.cz

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY NA TRASE

  • úkol #06 socha se opravuje - jméno Jan Dítě

#053 LITOMYŠL
Renesanční perla UNESCO

 

První zmínky o Litomyšli pocházejí z 10. století. Na město byla osada povýšena ve století třináctém. Věhlasu napomohla výhodná poloha na důležité obchodní trase – Trstenické stezce. O výstavnost města se zasloužil především řád premonstrátů a také fakt, že zde bylo Karlem IV. v polovině 14. století založeno biskupství. V současné době tvoří zámecké návrší a přilehlé uličky doslova směsici architektonických skvostů, ze kterých vyčnívá renesanční perla v podobě litomyšlského zámku. Narodila se zde či působila řada významných osobností české kultury (Bedřich Smetana, Zdeněk Nejedlý, Alois Jirásek). Osobností, která zde určitý čas působila a zanechala zde nesmazatelnou stopu, je i umělec, jehož jméno dnes budeme hledat.

čas: 2 hod. / délka trasy: 3 km / počet úkolů: 18

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ano

druh výletu: fantom/poklad

start: Mariánský sloup na Smetanově náměstí, Litomyšl

gps: GPS: 49.8694803N, 16.3119928E

autor výletu: Michal B. / dotazy: michal.benda@tripper.cz

 
#060 ŽAMBERK
Otevřete bránu Orlických hor

 

Žamberk je malebné město v podhůří Orlických hor v údolí řeky Divoké Orlice. Město vzniklo v 2. polovině 13. století na důležité obchodní stezce mezi Moravou a Kladskem.
První dochovanou zmínku má město z roku 1341 v listině krále Jana Lucemburského. Následovalo rozdělení města na dvě poloviny, které trvalo až do roku 1575. Žamberk se
stal vlastnictvím mnoha českých králů. Za vlády Jiřího z Poděbrad byla v Kunvaldu, obec nedaleko Žamberku, založena Jednota českobratrská. Po roce 1575 se město opět sjednotilo a vedl ho Mikuláš z Bubna, který se zasloužil o postavení žambereckého zámku, protože tehdejší sídlo, hrad Litice, mu již nevyhovoval. Za jeho panování město vzkvétalo. Bohužel v období třicetileté války bylo město velice poničeno. Posledním šlechtickým rodem, vlastnícím Žamberk, byly Parishové. Za druhé světové války ve městě dokonce probíhaly i přísně tajné operace.

čas: 2,5 hod. / délka trasy: 4,3 km / počet úkolů: 18

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ne

vhodné pro vozíčkáře: ne

druh výletu: šifra

start: na Masarykově náměstí v Žamberku.
gps: GPS: 50.0873589N, 16.4649622E

autor výletu: Helix / dotazy: viktor.macura@tripper.cz

 
#097 LÁZNĚ BOHDANEČ
Mokrosouš

 

Již během první republiky se Lázně Bohdaneč staly vyhledávaným místem pro léčbu i relaxaci. To ale nezna-mená, že tu byl stále klid. Parné léto roku 1928 přineslo do pokojného městečka vzrušení. V lázeňském areálu zavládl zmatek, vždyť z kanceláře pana ředitele někdo ukradl vzácnou mapu, na které bylo zakresleno tajné místo léčebného pramene. Důvod krádeže je jasný. Léčivá voda má velkou hodnotu a že zloděje by mohla udělat boháče. K vyšetření krádeže byl povolán zkušený detek-tiv Kábele, který rychle našel čtyři podezřelé. Pachatel je jistě mezi nimi, ale policejní inspektor si již neví rady. Pomůžete mu odhalit totožnost pravého pachatele?

čas: 2 hod. / délka trasy: 4,4 km / počet úkolů: 22

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ano

druh výletu: pachatel

start: před budovou staré radnice.
gps: GPS: 50°4'32.966"N, 15°40'48.169"E

autor výletu: Michal B./ dotazy: michal.benda@tripper.cz

 
#136 KUNĚTICKÁ HORA
Dobývání hradu

 

Právě jste se přesunuli v čase o několik století do minulosti. Píší se léta Páně 1421 a v českém království probíhá husitská revoluce. Žádný z hradů není před
husitskou armádou v bezpečí. Také ke Kunětické hoře se blíží mohutné vojsko s kalichem ve znaku, aby se pokusilo hrad dobýt. Jedinou záchranu pro obyvatele hradu představuje slovutný rytíř, jehož jméno je vaším dnešním úkolem. Onen tajemný rek zná tajnou únikovou chodbu a může tak obležené obyvatele zachránit.
Kdo jím však je? Pomůžete hradnímu pánovi zjistit, za kým má vyslat svého nejschopnějšího posla? Jméno rytíře zjistíte vyškrtáním stop z jejich medailonů na konci sešitu. Správné jméno se skrývá v medailonu, z něhož vyškrtnete pět stop.

čas: 1,5 hod. / délka trasy: 1,5 km / počet úkolů: 21

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ne

druh výletu: fantom

start: parkovišti pod hradem

autor výletu: Michal B./ dotazy: michal.benda@tripper.cz

 
#142 LANŠKROUN
V zajetí světla

 

V historii města se mihla celá řada významných osobností, avšak patrně tou nejslavnější je místní rodák Jan Marek Marci. Tento vědec světového významu
se do historie vědy zapsal především jako zakladatel spektroskopie (někdy se chybně uvádí za zakladatele tohoto fyzikálního oboru sir Isaac Newton). Právě
s tímto českým učencem bude souviset i dnešní šifra skrývající v sobě symbol, který již navždy bude spojovaný s tímto géniem.

čas: 3,5 hod. / délka trasy: 3,5 km / počet úkolů: 23

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ano

druh výletu: šifra

start: parkovišti pod hradem

autor výletu: Lukáš / dotazy: oliva.luky@gmail.com

 

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY NA TRASE

  • Úkol #04: V zimních měsících je časová osa zakryta. Podívejte se tedy nad vchod do radnice se schody a spočítejte okna ve druhém patře. Jejich počet pak vydělte dvojkou a přidejte k nim poslední písmeno z názvu dnešního výletu.

  • Úkol #05: Stejný důvod.
    O jaké zvíře má zájem rybář? Které zvíře donesla kořenářka králi ve známé pohádce Zlatovláska s tím, že když sní jeho maso, porozumí řeči zvířat?

Oldřich Bubeníček

Radniční 3401, Most 434 01
IČ 49088441

info@tripper.cz

TRIPPER

Kdo hledá, najde.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon