STŘEDOČESKÝ KRAJ

počet výletů: 15

 
#005 STOCHOV
Za pokladem sv. Václava

Vydejte se na dobrodružnou výpravu po středočeském Stochově, rodišti sv. Václava. Pokud budete pečlivě sledovat trasu, plnit úkoly a rozlousknete závěrečnou šifru, budete za svou námahu po zásluze odměněni.


K dostání v Informačním centru Stochov na Mírovém náměstí.

čas: 2,5 hod. / délka trasy: 3,5 km / počet úkolů: 15

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ne

druh výletu: šifra

start: ulice Nádražní 43
gps: GPS: 50.1410172N, 13.9654844E

dotazy: info@tripper.cz

#008 KRALUPY NAD VLTAVOU
Po schodech historie

Vydejte se po schodech historie a staňte se hledačem zapomenutého příběhu. Kralupy jsou zahaleny velkou mírou tajemství, na jehož konci vás čeká opravdový kus našich dějin. Vaše poslání nebude nikterak jednoduché.

Zakoupíte v IC v Kralupech nad Vltavou.

čas: 3,5 hod. / délka trasy: 4,5 km / počet úkolů: 20

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ne

vhodné pro vozíčkáře: ne

druh výletu: fantom

start: Palackého náměstí
gps: GPS: 50.2406558N, 14.3110381E

dotazy: info@tripper.cz

 
#010 KARLŠTEJN
Tajná chodba

Roku 1422 přitáhlo ke Karlštejnu silné husitské vojsko s jasným záměrem – zmocnit se hradu a učinit z něj svůj opěrný bod proti katolické straně na jih od Prahy. Dobývání to bylo dlouhé a úmorné a pro obě strany s nejistým výsledkem. Hradní posádka přišla o zdroj pitné vody a byla bombardována mrtvolami a fekáliemi, které byly dováženy až z Prahy. Přesto se obránci ubránili a tlaku obléhatelů  odolali. A to díky jedné tajné chodbě... 
Vydejte se s námi na cestu za získáním hesla, které během obléhání mělo tu moc, otevřít tajnou chodbu a pomoci tak obráncům přežít dlouhé obléhání.

čas: 1,5 hod. / délka trasy: 1,8 km / počet úkolů: 17

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ano

druh výletu: poklad

start: centrální parkoviště
gps: GPS: 49.9329294N, 14.1852272E

autor výletu:: Olda / dotazy: info@tripper.cz

 
#012 TETÍN
Poklad kněžny Tety

„Teta, prostřední z dcer bájného soudce Kroka, která se vyznala v umění čarodějném a učila lid uctívat studánky, stromy a kameny, žila na svém hradě Tetíně. Na blízkém vrchu, zvaném Pohled, uctívala modlu, velkou sochu bohyně Klimby, a nosila jí tam oběti. Když kněžna Teta zemřela, byla na tom kopci pohřbena s mnoha milodary a nad jejím hrobem byl vztyčen velký kámen.“

 

Vydejme se tedy za pokladem kněžny Tety na blízký vrch Pohled. Kde ale onen vrch nebo horu najdeme, když na mapě žádná s takovým jménem není?

K zakoupení v Tetínském muzeu.

čas: 2,5 hod. / délka trasy: 2,3 km / počet úkolů: 11

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ne

druh výletu: poklad

start: nám. 9. května 50
gps: GPS: 49.9498150N, 14.1010681E

dotazy: info@tripper.cz

 
#022 KŘIVOKLÁT
Loupežníci

Hrad byl založen nejspíše okolo roku 1230 na přelomu období vlády králů Přemysla Otakara I. a Václava I. Ve 13. století se stal jedním ze sídelních hradů českých králů a byl spravován purkrabím. Často zde pobýval Václav I. a Přemysl Otakar II. Ten dokončil přestavbu hradu a dal zbudovat hradní kapli. Po požáru Pražského hradu v roce 1316 se s dětmi na Křivoklát uchýlila královna Eliška Přemyslovna. Po roztržce Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou a dvouměsíčním uvěznění na Lokti zde v odloučení od matky prožil dětství (1319–1323) Karel IV. (1316–1378), tehdy ještě jako Václav. Odtud 4. dubna 1323 odjel do Francie a o osm let později se sem vrátil i s těhotnou manželkou Blankou z Valois. Na Křivoklátě se narodila jejich dcera Markéta, budoucí uherská královna. Později Karel dával přednost jím založenému hradu Karlštejn. Často zde pobýval i Václav IV..

čas: 1,5 hod. / délka trasy: 2,3 km / počet úkolů: 15

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ne

vhodné pro vozíčkáře: ne

druh výletu: fantom

start: před IC Křivoklát
autor výletu:: Olda / dotazy: info@tripper.cz

 
#037 KOSTELEC N. ČERNÝMI LESY
Hon na kostelecký poklad

 

Dnes spolu budeme hledat tajný kostelecký poklad. Od neznámého cizince jsme dostali svazek klíčů, které jsou si podobné jako vejce vejci. Na každém klíči je jméno některého zvířete ze zdejšího panství. Tajné dveře jsou ukryté za jednou freskou zobrazující jeden z klíčů. Která z nich to je? A co se skrývá v ukrytém pokladu? Pojďme to zjistit.

 

Váš TRIPPER tým

čas:  1,5 hod. / délka trasy: 2,1 km  / počet úkolů: 12

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ano

druh výletu: poklad

start: Muzem hrnčíství ulice náměstí Smiřických 41.
gps: GPS: 49.9945819N, 14.8589003E

autor výletu: Tom / dotazy: info@tripper.cz

 
 
#043 RAKOVNÍK
S klepetáčem ve znaku

 

Rakovník se původně nazýval Rokytka a to podle říčky, která osadou protékala. Své dnešní jméno dostal údajně podle báje o velikém hladomoru, který zasáhl kraj. Tehdy pomřelo mnoho lidu a neštěstí by zřejmě pokračovalo dál, kdyby jednu ženu žijící na místech u dnešního kostela sv. Jiljí nenapadlo uvařit svým dětem k jídlu raka. V té době se totiž myslelo, že rak, který získá po uvaření rudou barvu,
je jedovatý. Děti však nepomřely, Rokytka žila z raků a znova se postavila na nohy. Pravděpodobnější však je, že Rakovník dostal své jméno podle porostu, který kdysi
rostl v tamních mokřinách.

čas: 1,5 hod. / délka trasy: 2 km / počet úkolů: 19

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ano

druh výletu: fantom

start: Před budovou IC na adrese Husovo náměstí 114,
gps: GPS: 50.1046233N, 13.7297744E

autor výletu: Olda / dotazy: info@tripper.cz

 
#048 KOLÍN
Po stopách tajemného rabína

 

Víte, proč se Kolínu přezdívá Jeruzalém na Labi? A láká vás zjistit jméno zdejšího tajemného rabína, který byl pravděpodobně příbuzný s proslulým pražským rabínem, kterého známe pod jménem rabi Löw? Pak jste tu správně. Doufáme, že si následující výlet užijete. Nás dnes bude zajímat jméno  tajemného rabína, a proto se již vydáme na cestu. Projděte se příjemnou procházkou židovskou čtvrtí i centrem Kolína s TRIPPEREM v ruce a zjistěte, kdo je hledanou osobností. Nejen tuto zajímavou informaci zjistíte po získání hesla do tajné sekce výletů TRIPPER. Úspěšní luštitelé navíc získají neprodejnou absolventskou vizitku na památku.

čas: 2 hod. / délka trasy: 1,6 km / počet úkolů: 22

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ano

druh výletu: šifra

start: Před budovou místního IC v ulici Na Hradbách.
gps: GPS: 50.0278308N, 15.1989483E

autor výletu: Michal B. / dotazy: michal.benda@tripper.cz

UPOZORNĚNÍ

  • úkol #07 - ubytování zrušeno, ale název na fasádě zůstal. Každopádně název penzionu byl U rabína

 
 
#049 PODĚBRADY
Srdcový král

 

V místě dnešního města bylo nalezeno osídlení již z doby mladého paleolitu. Král Přemysl Otakar II. zde v letech 1262–1268 zbudoval kamenný hrad, postupně  přebudovaný v dnešní zámek. K velkému rozkvětu panství došlo za pánů z Kunštátu. Nejznámější představitel tohoto rodu byl český král Jiří z Poděbrad. Jeho synové Poděbrady roku 1472 povýšili na město. V roce 1905 byl na nádvoří zámku navrtán minerální pramen a v následujících desetiletích se z města staly známé lázně, specializované zejména na léčbu nemocí srdce a oběhového ústrojí. Zdejší městská památková zóna, vyhlášená v roce 1992, chrání jak historické jádro města, tak i přilehlou lázeňskou čtvrť. Projděte se příjemou procházkou historickým centrem s TRIPPEREM v ruce a seznamte se s osobnostmi, které jsou
s tímto městem spjatí.

čas: 2 hod. / délka trasy: 3,7 km / počet úkolů: 12

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ano

druh výletu: fantom

start: Oplatky od Zlatky na náměstí T.G.Masaryka 35.
gps: GPS: 50.1464531N, 15.1197328E

autor výletu: Pivoplaz / dotazy: info@tripper.cz

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY NA TRASE

  • úkol #20 - dočasně odstraněná info tabule

#055 KLADNO
Ocelové město

 

Průmyslovou revoluci ve městě a jeho okolí zapříčinil rozvoj těžby uhlí a výroby železa. V roce 1854 byla vystavěna Vojtěšská huť (Adalberthütte) a následně roku 1857 byla založena Pražsko-železářská společnost. V roce 1889 byla založena Poldiina huť (Poldihütte), která později vyráběla světoznámé a vysoce kvalitní legované oceli. V jejím znaku se objevila silueta krásné ženy, která byla manželkou zakladatele huti Karla Wittgensteina. Krach společnosti v letech 1996–97 poznamenal celý region. Projděte městem a odhalte šifru, která je ukryta v jeho uličkách.

čas: 1,5 hod. / délka trasy: 2 km / počet úkolů: 16

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ne

druh výletu: šifra

start: U Informačního centra Gorkého 499,.

gps: GPS: 50.1456336N, 14.1007375E

autor výletu: Olda / dotazy: info@tripper.cz

 
#057 MĚLNÍK
In vino veritas

 

Vinné révě se na slunečných stráních v okolí města dařilo od pradávna, takže počátky jejího pěstování jsou spojeny již s počátky křesťanství. Pověst vypráví o tom, že první sud vína poslal do Čech moravský kníže Svatopluk. Byl určen pro českého knížete Bořivoje a to pro příležitost křtu Ludmilina a Bořivojova syna Spytihněva. Ludmila prý následně nechala přivézt vinnou révu z Moravy a vysázet ji nedaleko od svého rodiště, hradiště Pšova, dnešního Mělníka.

čas: 2,5 hod. / délka trasy: 2,6 km / počet úkolů: 18

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ano

druh výletu: fantom

start: Turistické informační centrum Mělník -
Mělnické kulturní centrum, o.p.s.
gps: 50.3522950N, 14.4740294E

autor výletu: Olda / dotazy: info@tripper.cz

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY NA TRASE

  • Jako heslo do tajné sekce použijte první písmena ze jména a příjmení fantoma a první písmena z obou slov názvu talismanu psáno dohromady a malými písmeny bez diakritiky.. Např. Karel Vlk a zelený stůl jako kvzs

 
#058 BEROUN
S medvědem ve znaku

 

Symbolem důstojnosti, svébytnosti a majestátu města se stala od roku 2002 nová vlajka, která nahradila předcházející se dvěma vodorovnými pruhy v barvách městského znaku, tedy modré a bílé. Jako rozlišovací prvek byla použita figura medvěda, vyskytující se v historii Berouna v hojném počtu. Z modrého pole berounského znaku a bílé barvy hradební zdi
a věží jsou tedy odvozeny barvy vodorovných pruhů
na současné městské vlajce. Ta je doplněna o výšivku hnědého medvěda s červeným jazykem..

čas: 1,5 hod. / délka trasy: 3 km / počet úkolů: 21

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ne

vhodné pro vozíčkáře: ne

druh výletu: šifra

start: Turistické informační centrum Beroun 
gps: GPS: 49.9642144N, 14.0746556E

autor výletu: Olda / dotazy: info@tripper.cz