ZLÍNSKÝ KRAJ

počet výletů: 6

 
#073 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Legenda o mnichovi

 

Uherské Hradiště vzniklo na území, které patřilo v 9. až 10.století k  Velké Moravě na spletité síti říčních ramen řek Moravy a Olšavy. Uherské Hradiště je významným historickým městem jihovýchodní Moravy a v roce 1990 zde byla vyhlášena městská památková zóna. Již od odedávna je středem Slovácka - oblasti proslulé folklórem, cimbálovou muzikou, chutným vínem, krásně vyzdobenými kroji a řadou zachovalých lidových tradic.

čas: 2,5 hod. / délka trasy: 3,6 km / počet úkolů: 25

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ano

druh výletu: šifra

start: Vlakové nádraží Uherské Hradiště.. 
autor výletu: Moravanda / dotazy: info@tripper.cz

 
#077 ZLÍN
Dvě stopy

 

Roku 1932 tragicky umírá Tomáš Baťa. V souladu s jeho poslední vůlí se novým majitelem firmy Baťa stává jeho nevlastní bratr Jan Antonín a vdova a syn po T. Baťovi jsou vyplaceni 8,1 resp. 22 mil korun. Firma expanduje a v roce 1942 zaměstnává celosvětově 105 tis. pracovníků.

Píše se rok 1947 a Jan Antonín Baťa je v rodném Česko-slovensku označen za kolaboranta a zrádce a v nepří-tomnosti odsouzen k 15 letům vězení a propadnutí

majetku. Vzápětí jej vdova po Tomáši Baťovi v New Yorku žaluje ve snaze získat kontrolu nad zahraničními podniky a prodejnami celého obchodního impéria, ze kterých ale byla spolu se svým synem před válkou vyplacena. Začíná několikaletý soudní spor, ve kterém hlavní důkazní mate-riál, dokumenty o převodu majetku, zůstává v Českoslo-vensku, které ho nemíní vydat. Vydejte se na cestu ulicemi Zlína a získejte kombinaci k trezoru s ukrytými dokumenty.

čas: 2,5 hod. / délka trasy: 4,1 km / počet úkolů: 18

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ano

druh výletu: šifra

start: nám. Míru 
autor výletu: Olda / dotazy: info@tripper.cz

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY NA TRASE
  • úkol #25 správný text: " Třetí písmeno názvu státu převeďte na číslo a otočte Z1 vlevo. Čísla na obou zámcích nyní vynásobte.
  • úkol #44 správný text: "Zjistíte-li kdo tuto sochu odlil, pak snadno určíte nejčastěji se opakující písmeno v jeho celém jménu. To převeďte na číslo a zapište do řádku pořadí."
#096 UHERSKÝ OSTROH
Skrytá perla Slovácka

 

Již ve druhé polovině 11. století se zde rozkládala osada, nazývaná Stenice, která sloužila k přenocování a k odpo-činku obchodních karavan, které tudy projížděly.
Název Uherský Ostroh vznikl později. Leží na soutoku řeky Moravy a potoku Okluky a nachází se v samotném srdci Moravského Slovácka. Na západním obzoru se ukazují kopce Chřibů s hradem Buchlovem a kaplí Barborkou
a na východě kopce Bílých Karpat.

čas: 2 hod. / délka trasy: 4,5 km / počet úkolů: 17

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ano

druh výletu: fantom

start: Informační centrum Uherský Ostroh.
autor výletu: Moravanda / dotazy: info@tripper.cz

 
#106 KROMĚŘÍŽ
Od filmu k pohádce

 

Díky své historii, jedinečným památkám a neméně bohatému kulturnímu životu je nazývána Hanáckými Athénami. Původní trhová osada byla povznesena na město díky péči biskupa Bruna ze Schauenburgu, který byl za vlády Přemysla Otakara II. velitelem moravské zemské hotovosti (vojska), nejdůvěrnějším rádcem a předním diplomatem krále. Plnoprávným městem se stává za Brunova nástupce Dětřicha z Hradce. Dalšímu biskupovi Františku z Ditrichštejna se podařilo vymoci obnovení privilegia olomouckých biskupů razit vlastní mince. Za stavovského povstání však biskupové o panství přišli a získali ho zpět až po bitvě na Bílé hoře. Za druhého
zakladatele města je považován biskup Karel Lichtenštejn-Kastelkorn, kterému Kroměříž vděčí za svůj dnešní vzhled. S využitím částí zničené původní stavby
vystavěl raně barokní zámek, v němž zřídil obrazárnu a knihovnu, založil piaristické gymnázium, vystavěl kanovnické domy, vybudoval Květnou a Podzámeckou zahradu a na Sladovnickém náměstí novou mincovnu.

čas: 2,5 hod. / délka trasy: 4,6 km / počet úkolů: 20

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ano

druh výletu: poklad

start: Velké náměstí 115,
autor výletu: Moravanda / dotazy: info@tripper.cz

 
 
#112 BYSTŘICE p. HOSTÝNEM
Po stopách bystřického klenotu

 

Bystřice pod Hostýnem je malé městečko na úpatí Hostýnských vrchů. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1368. Od té doby se městečko rozrůstá. Největší rozmach město zaznamenalo v 2. polovině 19. století, kdy zde Michael Thonet zřídil továrnu na nábytek, a to právě díky okolním lesům. Pojďme se projít bystřickými ulicemi a zároveň se dozvědět něco z historie města, poznat ho a odhalit výjimečný symbol tohoto města.

Hodně zdaru!

čas: 2 hod. / délka trasy: 4 km / počet úkolů: 18

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ano

druh výletu: ŠIFRA

start: zámek Bystřice p. Hostýnem
autor výletu: Dominik / dotazy: info@tripper.cz

 
#119 NAPAJEDLA
Ve stopách rodáků

 

Město Napajedla leží na hranici Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu, na rozhraní tří regionů Hané, Valašska a Slovácka. Místo, označované jako Napaje-delská brána, tvořilo již pro pravěkého a středověkého člověka strategicky důležitý bod. Údolí řeky Moravy s příznivými životními podmínkami, nacházející se na obchodní stezce, vytvářelo předpoklady pro trvalé osídlení. Historický název města sám vypovídá o jeho významu..

čas: 3 hod. / délka trasy: 8 km / počet úkolů: 19

vhodné pro děti: ano

vhodné pro kočárky: ano

vhodné pro vozíčkáře: ano

druh výletu: fantom

start: Informační centrum Napajedla.
autor výletu: Majklos / Veronika / dotazy: info@tripper.cz

Oldřich Bubeníček

Radniční 3401, Most 434 01
IČ 49088441

info@tripper.cz

TRIPPER

Kdo hledá, najde.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon